Ankara Kongre ve Kültür Merkezi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 1995 yılında yapılan mimari proje yarışmasına sunulan tasarım Satınalma derecesine layık görülmüştür (Zeynep Aktüre ve Süleyman Doğan ile birlikte). < Geri